Vogeltuin: ons vogelparadijs

Deze site bestaat uit drie onderdelen:

1. Vogels die in de tuin zijn gesignaleerd en gefotografeerd
2. Vogels vanuit tuin of huis gefotografeerd
3. Nestkastjes in de tuin

 

 Een deel van de foto's is van huis uit gefotografeerd, sommige zelfs door het raam.

Tenzij anders vermeld zijn alle foto's in of vanuit onze huidige tuin gemaakt.Deze site is nog in ontwikkeling dus nog niet compleet, maar wordt regelmatig bijgewerkt.

 

 

Deel 1 (bezoekers van onze tuin)

 

Pimpelmees

Koolmees

Staartmees

Grote bonte Specht

Turkse Tortel

Goudhaantje

 

 

Tjiftjaf

Groenling

Keep

Appelvink

Goudvink

Witkopstaartmees

 

 

Ringmus

Heggenmus

Huismus

Gaai

Rotsduif

Ekster

IJsvogel

 

Roodborstje

Winterkoninkje

Geelgors

Kraai

Spreeuw

Fazant

Reiger

 

Kauw

Boomkruiper

Barmsijs

Boomklever

Merel

Nijlgans

Meeuw

 

Buizerd

Putter (europese) Sijs

Fitis

Vink

Sperwer

Waterhoen

 

Koperwiek

Kramsvogel Rietgors Zwartkop Gekraagde Roodstaart

Houtduif

 
   

Braamsluiper

Waterhoentje Zwartkopmees

IJsvogel

Baardmannetje

   

 

 

 

 

 

 

MeMeerkoet
 
 
 
             
             
             
             
             
 
             
             
             
             

Gastenboek

Fotodagboek

HOME